Vergoedingen

Zorg in Natura

Roos Schippers is aangesloten bij Stichting Klimkoord een (non-profit) koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op zorg voor personen met autisme en/of AD(H)D. 

Via Stichting Klimkoord is vanaf 2018 volledige vergoeding via zorg in natura (ZIN) mogelijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio Haaglanden. U heeft hiervoor een verwijzing voor basis GGZ nodig van de huisarts, centrum voor jeugd en gezin (CJG) of sociaal kernteam (SKT). Vervolgens dient u contact op te nemen met Stichting Klimkoord en aangeven dat uw voorkeur zorgaanbieder Roos Schippers is. Hierna zal Roos Schippers contact met u opnemen voor een kennismakings- en/of intakegesprek. 

Persoons Gebonden Budget 

Op basis van de jeugdwet kan Kunstzinnige Therapie en/of Pivotal Response Treatment ook vergoed worden middels een PGB. Een voorwaarde die een gemeente stelt is dat deze zorg niet door een al gecontracteerde instelling gegeven kan worden en dat de behandeling effectief is. U dient zelf het traject van aanvraag te doorlopen. Neemt u hiervoor contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) of sociaal kernteam (SKT)

Diagnose Behandel Combinatie

Wanneer er sprake is van een DSM-5 stoornis en uw kind onder behandeling van een vrijgevestigde kinderpsychiater of GZ-psycholoog is, kan er een verwijzing voor Kunstzinnige Therapie en/of Pivotal Response Treatment worden afgeven. De vergoeding is meestal volledig en loopt dan via de diagnose behandel combinatie (DBC). Overlegt u vooraf met de kinderpsychiater of GZ-psycholoog. 

Particulier

Wanneer u particulier (direct zelf) aanmeldt is een verwijzing van de huisarts of diagnose volgens DSM-5 niet nodig. U betaalt de kosten dan zelf. 

Veel verzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten voor Kunstzinnige Therapie via het aanvullende pakket. Dit geldt niet voor Pivotal Response Treatment. Soms vraagt een verzekeraar een verwijsbrief of indicatie van uw (huis)arts of behandelaar. 

Op ZorgWijzer.nl vindt u een lijst van verzekeraars welke Kunstzinnige Therapie vergoeden. 

Beroepsregistraties

NVKToag lidnummer: 16NVKT141881619
KvK nummer: 66788617
AGB-code therapeut: 90102446
AGB-code praktijk: 90061889


Roos Schippers