Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige therapie (ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd) is een ervaringsgerichte therapie. Tijdens de Kunstzinnige Therapie krijgt het kind verschillende materialen zoals potlood, verf, krijt, klei of zand aangeboden. Sommige kinderen kunnen middels een werkstuk uiting geven aan wat er in hen leeft. Dit heet expressie. Voor andere kinderen is het ervaren van de werking van kleur, vorm of beweging al voldoende. Het gaat bij Kunstzinnige Therapie niet om het resultaat (het maken van een 'mooi' werkstuk) maar om het proces. 

De therapeut maakt gebruik van de zintuiglijke eigenschappen van het materiaal en stemt deze af op het temperament van het kind.

Tijdens de Kunstzinnige Therapie wordt de manier van handelen van het kind (gedrag) met behulp van het materiaal zicht- en tastbaar gemaakt. Tegelijkertijd ervaart het kind van binnen bepaalde sensaties (gevoel). De therapeut helpt en ondersteunt door op een sensitieve en responsieve manier op de ervaringen van het kind te reageren. Dit gebeurt eerst non-verbaal en later ook verbaal. Hierdoor kan het kind de sensaties binnen zichzelf als emoties en gevoelens gaan herkennen en begrijpen (gedachte). Er ontstaat evenwicht en verbinding tussen denken, voelen en handelen. Problemen op het gebied van zintuigen, emoties en gedrag zullen hierdoor verbeteren.

Gedurende het proces van Kunstzinnige Therapie, leert het kind over zijn eigenheid en kwaliteiten. Door te doen en te ervaren wordt het zelfgevoel van het kind versterkt. Vanuit deze basis kunnen sociale en communicatieve vaardigheden worden ontwikkelt. Dit alles draagt bij aan een positief zelfbeeld! 

Trotse jongen


Roos Schippers